Een korte samenvatting van mijn CV, mijn volledige CV stuur ik je graag toe.

 

Werkervaring/opdrachten

     

De Secondant, bedrijfs- en projectondersteuning

juni 2010 – heden Zelfstandig ondernemer  

 

Een kleine greep uit de opdrachten:

 

Woonstichting De Alliantie

Dienst: Projectassistent

 

september, 2020 - heden

 

Als Project Assistent a.i. Verduurzamen & Verbeteren ben ik contactpersoon voor bewoners voor, tijdens en na het project Zonnepanelen, alsmede voor het project Loden Leidingen. Zo verzorg ik mondelinge en schriftelijke communicatie naar bewoners, richting de interne organisatie en stakeholders. Beantwoordt vragen van bewoners en interne medewerkers. Uiteraard samen met een mooi projectteam.

 

Recreatie Noord-Holland

Dienst: Efficiënt en Resultaatgericht (samen) Werken

 

2018, juni - december 2019

Assistent a.i. van Jurist bij Wet Openbaarheid van Bestuur
 

2019, januari - heden

Assistent a.i. van Adviseur Buitenevenementen

Het opmaken en secretariële afwikkeling van contracten voor grootschalige evenementen.

 

2019, oktober - heden

Assistent a.i. van HR Adviseur
De werkzaamheden behelzen ondersteuning van de HR adviseur op vele terreinen, waaronder
contract- en dossierbeheer, werving- en selectie, projecten, ziek- en herstelmeldingen, correspondentie en het toetsen/opstellen van procedures.

 

2019, februari - heden

Assistent Projectleider a.i. Visie Traject van diverse Recreatieschappen 

Recreatie Noord-Holland werkt onder leiding van een projectmanager a.i. aan de toekomstvisie voor de
recreatieschappen. Dit in samenwerking en overleg met directie en medewerkers, diverse stakeholders, ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen en andere belanghebbenden. In de huidige fase organiseer ik bijeenkomsten voor genoemde partijen.

 

Stichting Seniorenwens / Het Nationaal Ouderenfonds

Diensten: Organisatie

 

2018, februari - 2019, mei

Event Manager a.i.

Het organiseren en begeleiden van daguitstapjes voor (minder mobiele) senioren in eigen land. 

 

2019, mei - 2020, januari

Projectcoördinator a.i.

 

Taken en verantwoordelijkheden:
Aanspreekpunt zijn op de Huiskamerlocatie in Wormer.
Verantwoordelijke voor de dagelijkse operatie op de Huiskamerlocatie in Wormer.
Het initiëren, organiseren en begeleiden van uitjes, activiteiten en vakanties voor ouderen.
Het plannen en inroosteren van (vrijwillige) begeleiders en chauffeurs.
Het werven van deelnemers en vrijwilligers.
Het verzorgen van de communicatie richting ouderen, vrijwilligers en andere stakeholders.
Het aansturen van vrijwilligers en medewerkers.
Het opleveren van de maandelijkse rapportages.
Het signaleren, adviseren en benutten van kansen als het gaat om de lokale en landelijk
opschaling van het project.

 

2016-2017

Boxcomplex

Dienst: Virtual Assistant

Secretariele en administratieve ondersteuning, (debiteuren- en crediteuren beheer).

 

2013 - 2018

Gemeente Haarlem

Dienst: Projectassistent op de afdeling Vastgoed

Projecten: contractbeheer, erfpacht, (aanbesteding) vastgoed informatie systeem.

Ondersteuning: afdelingsbreed, administratief, secretarieel en bij Wob-verzoeken.

Organisatie: informatiebijeenkomsten voor burgers en ondernemers, training. 

 

2012 - heden

Imsus B.V., bureau voor interimmanagement, coaching en advies

Dienst: Persoonlijke Assistant van Ursula Schouten, directeur.

Zelfstandig verantwoordelijk voor de facturatie.

Het bijhouden van de personeelsdossiers.  

Administratieve afwerking van de interim-opdrachten.

Verantwoordelijk voor de diverse marketingacties gedurende het jaar.

Verantwoordelijk voor de agendabeheer en bijhouden van aflopende opdrachten.

Waarnemer gedurende afwezigheid directie. 

Organisatie: jaarlijkse Imsus bijeenkomst. 

 

 

2010 - 2018

Liesbeth's Schoonmaakbedrijf 

Dienst: Virtual Assistant / Efficiënt en Resultaatgericht (samen) Werken

Sparringpartner en waarnemend bij afwezigheid.

Secretariële ondersteuning: in de ruimste zin van het woord.

Personeelszaken: opmaken van arbeidsovereenkomsten, dossier                                                   

beheer, ziek- en herstelmeldingen, verlofregistratie, coördinatie werving en selectie. 

Organisatie: personeelsbijeenkomsten.

 

2010 - 2018

René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij

Dienst: Virtual Assistant / Efficiënt en Resultaatgericht (samen) Werken.

Uitwerken van huur- en koopovereenkomsten en personeelszaken. 

 

2011

Ahold Coffee Company
Dienst: Projectassistent op de afdeling Facilitaire Zaken

Ten behoeve van de professionalisering van het facilitaire deel van de bedrijfsvoering heb ik samen met het team diverse projecten gerealiseerd. Het renoveren van de fietsenstalling en het optimaliseren van de schoonmaak in het productiebedrijf waren een van de opdrachten. Duurzaamheid speelde een prominente rol, een extra en mooie uitdaging.

 

 

Nevenfuncties:

 

september 2015 - heden 

Stichting ZaanLinQ
(voorheen Vrouwennetwerk Zaanstad Plus) 

Functie: Bestuurslid, Secretaris/PR/Communicatie

Organisatie: Verkiezing Zaanse Zakenvrouw in 2015, 2017, 2018 en 2019 in het Zaantheater. 

 

augustus 2012 – september 2014      

Stichting Seniorenwens 

Bestuurslid, Penningmeester / Secretaris 

Het organiseren en begeleiden van dagtrips en korte vakanties in eigen land.

 

Met veel plezier heb ik in loondienst gewerkt bij de volgende bedrijven:

 

februari 2010 – december 2011                    

Woonstichting De Key

Functie: Commercieel medewerkster binnendienst Commercieel Vastgoed

Ondersteunen en assisteren van de medewerkers, waaronder:

agendabeheer, organisatorische voorbereiding van vergaderingen,      

het gehele administratieve verhuurproces, opmaken van

huurovereenkomsten, debiteurenbeheer, kwaliteit bewaking van

geregistreerde klant-, contract- en objectgegevens, sleutelbeheer,

beheer van het zoekersbestand, verstrekken van informatie aan in- en

externe (potentiële) klanten inzake aanbod, prijsstelling, oplevering  

enz., het verzorgen en coördineren van marketingcommunicatie

waaronder internet van actueel aanbod.

 

juni 2006 – januari 2010       

Stadsverwarming Purmerend B.V.

Functie: Management Assistente

Secretariële werkzaamheden, waaronder: agendabeheer en de                                          

coördinatie van afspraken, voorbereiden en notuleren van                                                

vergaderingen (Raad van Commissarissen, Directie en Management),                              

bewaken van de voortgang van actiepunten, signaleren van knelpunten                                       

bij processen, kritische termijnen en uitgezette vragen en opdrachten,                                          

opstellen Directiebesluiten, zelfstandig beoordelen en in behandeling                                          

nemen van inkomende correspondentie, onderhouden van interne en                                           

externe contacten, organiseren van bijeenkomsten,                                                                     

leiding geven aan de receptie en verantwoordelijk voor facilitaire zaken.

 

Personeelszaken; opmaken van arbeidsovereenkomsten, dossier                                                   

beheer, ziek- en herstelmeldingen, verlofregistratie, coördinatie werving en selectie.

 

Organisatie:

juni 2006-december 2007

Secretariële ondersteuning bij de verzelfstandiging van

Stadsverwarming Purmerend B.V., aandeelhouder Gemeente Purmerend

 

2007

Organiseren Symposium ten behoeve van het afscheid van de interim directeur.

 

Huisvesting:

van februari 2009 tot en met oktober 2009

Projectleider herhuisvesting.

 

1 april 2002 – juni 2006        

De Mare Makelaars (ERA en NVM)

Functie: Office Manager

Ondersteunen van de Makelaar/vestigingsdirecteur,

waaronder: agendabeheer, zelfstandig verzorgen van inkomende en

uitgaande correspondentie, bewaken van lopende zaken, notuleren van

vergaderingen, het voorbereiden en uitwerken van taxatierapporten,

alle voorkomende administratieve werkzaamheden m.b.t.

het aan- en verkopen en verhuur van woningen, het maken van de omzetlijsten,

eerste aanspreekpunt voor cliënten (ontvangst, adviseren en informeren),

woningaanbod verzorgen, werven van nieuwe cliënten en het coördineren

van de openhuizen route. Wanneer nodig deed ik bezichtigingen.

Verantwoordelijk voor facilitaire zaken.